Important notice to customers — product packaging changesLearn More

NEW FOOD PACKAGING IN STORE NOW

From August 2018, customers will notice our rebranded food packaging start to appear on shelf in all major stockists.

 • CURRENT Packaging
 • new Packaging

We are excited to announce our new packaging will start to appear on shelf from August 2018. This transition to new packaging will occur over a number of months. During this time there will be a mix of current and new packaging on shelf.

There are no major changes to these products, in some instances there is a small name change or slight recipe improvement, see below for the full details.

Products purchased via the website will be delivered to customers in our old packaging until the end of October. From November, products ordered from the website will be delivered in the new packaging.

Please note, our Infant Formula packaging will not be rebranded until later in 2019.

For any questions, connect with our team of accredited practising Dietitians on +61 3 6332 9200

Product name changes

 • Cereal Name Changes
 • CURRENT Packaging Organic Baby Rice
 • NEW Packaging Organic Rice with Prebiotic (GOS) Note: Our Baby Rice recipe has been upgraded to now include GOS Prebiotic
 • CURRENT Packaging Organic Vanilla Rice Custard
 • NEW Packaging Organic Milk & Vanilla Baby Rice
 • CURRENT Packaging Organic Apple & Cinnamon Porridge
 • NEW Packaging Organic Apple & Cinnamon Baby Porridge
 • Ready To Serve Name Changes
 • CURRENT Packaging Organic Banana, Pear & Mango
 • New Packaging Organic Banana, Pear, Apple & Mango
 • CURRENT Packaging Organic Mango, Blueberry & Apple
 • New Packaging Organic Blueberry, Mango & Apple
 • CURRENT Packaging Organic Peach & Apple
 • New Packaging Organic Grape, Apple & Peach
 • CURRENT Packaging Organic Pumpkin & Tomato Risotto
 • New Packaging Organic Pumpkin, Sweet Potato & Tomato
 • CURRENT Packaging Organic Broccoli, Beef & Brown Rice
 • New Packaging Organic Beef & Vegetables
 • Note: We have also upgraded some of our RTS recipes to remove added sugars and to remove some of the more complex ingredients that are not required for young children such as Tamari.
 • RUSKS NAME CHANGES
 • CURRENT Packaging Organic Milk Rusks Toothiepegs
 • New Packaging Organic Milk Rusks

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN THAM QUAN TRẢI NGHIỆM VÀ GALA CỦA BELLAMY’S ORGANIC

Khi tham gia Cuộc thi Tham quan trải nghiệm và Gala của Bellamy’s Organic (cuộc thi), bạn chấp nhận rằng bạn đã đọc và bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện này. Thông tin về cách điền biểu mẫu là một phần của các điều khoản và điều kiện này.

Cuộc thi này đang được tổ chức bởi Bellamy’s Organic Pty Ltd ACN 125 461 903 của Tầng 18, 60 Albert Road, South Melbourne VIC 3205 Australia (Đơn vị quảng bá thương hiệu).

Để liên hệ với Đơn vị quảng bá thương hiệu, vui lòng gọi (03) 6332 9200.

AI CÓ THỂ THAM GIA?

Để có đủ điều kiện tham gia cuộc thi, bạn phải:

• cư trú tại Victoria; và
• đủ 18 tuổi trở lên.

Các nhân viên, giám đốc hoặc cán bộ của Đơn vị quảng bá thương hiệu, bất kỳ công ty hoặc cơ quan nào liên quan đến cuộc thi này, hoặc người có quan hệ gia đình của họ, đều không đủ điều kiện tham gia.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ THAM GIA

Thời gian dự thi đấu bắt đầu từ 2 giờ chiều AEDT ngày 22 tháng 2 năm 2019 và kết thúc vào 6 giờ chiều AEDT ngày 22 tháng 2 năm 2019 (Đơn vị quảng bá thương hiệu có quyền gia hạn ngày kết thúc cuộc thi bất cứ lúc nào (phải được phê duyệt theo quy định).

Để tham gia cuộc thi, trong suốt thời gian thi đấu bạn phải:

• thêm bạn với tài khoản WeChat của Đơn vị quảng bá thương hiệu trên ứng dụng WeChat (xem www.wechat.com);

• tham dự Phiên giáo dục hữu cơ của Đơn vị quảng bá thương hiệu thông qua ứng dụng WeChat;

• sử dụng ứng dụng WeChat để:

• chia sẻ bài đăng được chỉ định của Đơn vị quảng bá thương hiệu lên trang Khoảnh khắc trên WeChat của bạn; và

• gửi ảnh chụp màn hình bài đăng được chia sẻ của bạn tới tài khoản WeChat của Đơn vị quảng bá thương hiệu./p>
Những trường hợp tham gia muộn sẽ không được chấp nhận. Những trường hợp tham gia không đầy đủ hoặc không liên tục sẽ không hợp lệ.

Mỗi người chỉ được tham gia dự thi một lần.

Đơn vị quảng bá thương hiệu có quyền xác minh tính hợp lệ của các trường hợp tham gia và bài dự thi bất cứ lúc nào (bao gồm cả danh tính của người đăng ký) và loại bất kỳ người dự thi nào gửi bài viết không phù hợp với các điều khoản và điều kiện này, hoặc có gian lận trong quá trình tham gia dự thi. Việc Đơn vị quảng bá thương hiệu không thực hiện được các quyền của mình vào bất kỳ giai đoạn nào không dẫn tới việc từ bỏ những quyền này.

PHẦN THƯỞNG

Giải nhất là một giấy mời tham dự Chuyến tham quan trải nghiệm của Bellamy’s Organic tại Hobart và Sự kiện Gala của Bellamy tại Melbourne trị giá 3.000 đô la vào ngày phát hành các điều khoản và điều kiện này. Tổng giá trị giải thưởng là 3.000 đô la

Giải nhất bao gồm:

• một chuyến bay hạng phổ thông từ Melbourne đến Hobart vào ngày 10 tháng 3 năm 2019 cho một người lớn;

• chỗ ở tại khách sạn 5 sao cho một người lớn ở Hobart vào ngày 10 tháng 3 và ngày 11 tháng 3 năm 2019;

• một chuyến bay hạng phổ thông từ Hobart đến Melbourne vào ngày 12 tháng 3 năm 2019 cho một người lớn;

• 2 đêm ở tại Khách sạn 5 sao Crown Towers cho một người lớn tại Melbourne vào ngày 12 tháng 3 và ngày 13 tháng 3 năm 2019

• một giấy mời cho một người lớn tham dự Sự kiện Gala của Bellamy tại Melbourne vào ngày 13 tháng 3 năm 2019

• toàn bộ các dịch vụ di chuyển sân bay trong khu vực thành phố Sydney, Melbourne và Hobart; và

• bao gồm toàn bộ các bữa ăn từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 3 năm 2019.

• Giải thưởng không bao gồm chi phí cho những chi tiêu phát sinh.

• Bảo hiểm du lịch không được bao gồm trong giải thưởng và chúng tôi khuyên người thắng giải nên mua bảo hiểm trước chuyến đi.

• Đơn vị quảng bá thương hiệu sẽ không đóng vai trò đại diện đối với sự an toàn, các điều kiện hoặc các vấn đề khác có thể phát sinh trong khi quá cảnh hoặc tại bất kỳ điểm đến nào.

• Giải thưởng không bao gồm bất kỳ chi phí nào liên quan đến việc lĩnh giải, ví dụ như thuế.

• Giải thưởng sẽ không được phép chuyển nhượng cho người khác.

• Giải thưởng không thể thay đổi, quy thành tiền mặt hoặc bất kỳ giải thưởng nào khác.

• Nếu giải thưởng không có sẵn vì bất kỳ lý do gì, Đơn vị quảng bá thương hiệu có quyền thay thế giải thưởng bằng một vật phẩm khác có giá trị tương đương hoặc lớn hơn nếu người thắng giải đồng ý bằng văn bản và tuân thủ bất kỳ sự phê duyệt nào từ cơ quan quản lý. Nếu người thắng giải không đồng ý mặc dù Đơn vị quảng bá thương hiệu đã cố gắng hợp lý để đạt được thỏa thuận và giải thưởng không có sẵn do các trường hợp nằm ngoài tầm kiểm soát của Đơn vị quảng bá thương hiệu thì Đơn vị quảng bá thương hiệu có thể thay thế giải thưởng bằng một hoặc những vật phẩm khác do Đơn vị quảng bá thương hiệu định giá bằng hoặc cao hơn giá trị giải thưởng.

Giải nhì bao gồm:

• Một giấy mời cho một người lớn tham dự Sự kiện Gala của Bellamy tại Melbourne vào ngày 13 tháng 3 năm 2019

• Giải thưởng không bao gồm chi phí cho những chi tiêu phát sinh.

• Đơn vị quảng bá thương hiệu sẽ không đóng vai trò đại diện đối với sự an toàn, các điều kiện hoặc các vấn đề khác có thể phát sinh trong khi quá cảnh hoặc tại bất kỳ điểm đến nào.

• Giải thưởng không bao gồm bất kỳ chi phí nào liên quan đến việc lĩnh giải, ví dụ như thuế.

• Giải thưởng sẽ không được phép chuyển nhượng cho người khác.

• Giải thưởng không thể thay đổi, quy thành tiền mặt hoặc bất kỳ giải thưởng nào khác.

• Nếu giải thưởng không có sẵn vì bất kỳ lý do gì, Đơn vị quảng bá thương hiệu có quyền thay thế giải thưởng bằng một vật phẩm khác có giá trị tương đương hoặc lớn hơn nếu người thắng giải đồng ý bằng văn bản và tuân thủ bất kỳ sự phê duyệt nào từ cơ quan quản lý. Nếu người thắng giải không đồng ý mặc dù Đơn vị quảng bá thương hiệu đã cố gắng hợp lý để đạt được thỏa thuận và giải thưởng không có sẵn do các trường hợp nằm ngoài tầm kiểm soát của Đơn vị quảng bá thương hiệu thì Đơn vị quảng bá thương hiệu có thể thay thế giải thưởng bằng một hoặc những vật phẩm khác do Đơn vị quảng bá thương hiệu định giá bằng hoặc cao hơn giá trị giải thưởng.

Giải ba bao gồm:

• Một giấy mời cho một người lớn tham dự Sự kiện Gala của Bellamy tại Melbourne vào ngày 13 tháng 3 năm 2019

• Giải thưởng không bao gồm chi phí cho những chi tiêu phát sinh.

• Đơn vị quảng bá thương hiệu sẽ không đóng vai trò đại diện đối với sự an toàn, các điều kiện hoặc các vấn đề khác có thể phát sinh trong khi quá cảnh hoặc tại bất kỳ điểm đến nào.

• Giải thưởng không bao gồm bất kỳ chi phí nào liên quan đến việc lĩnh giải, ví dụ như thuế.

• Giải thưởng sẽ không được phép chuyển nhượng cho người khác.

• Giải thưởng không thể thay đổi, quy thành tiền mặt hoặc bất kỳ giải thưởng nào khác.

• If the prize is not available for any reason, the Promoter reserves the right to substitute the prize with another item of equal or greater value if the winner agrees in writing and subject to any approvals from regulatory authorities. If the winner does not agree despite reasonable attempts by the Promoter to reach an agreement and the prize is not available due to circumstances beyond the Promoter’s control, the Promoter may substitute the prize with another item or items determined by the Promoter to be of equal or higher value.

 

LỰA CHỌN NGƯỜI THẮNG GIẢI

Người thắng giải sẽ được chọn ra vào lúc 12 giờ trưa (AEDT) ngày 25 tháng 2 năm 2019 tại các văn phòng của Đơn vị quảng bá thương hiệu tại tầng 18, 60 Albert Road, South Melbourne VIC 3025.

Bài đăng hợp lệ hiển thị số lượt thích cao nhất trên trang Khoảnh khắc WeChat của người dự thi hợp lệ sẽ giành giải nhất như được mô tả ở trên.

Bài đăng hợp lệ hiển thị số lượt thích cao thứ 2 trên trang Khoảnh khắc WeChat của người dự thi hợp lệ sẽ giành giải nhì như mô tả ở trên.

Bài đăng hợp lệ hiển thị số lượt thích cao thứ 3 trên trang Khoảnh khắc WeChat của người dự thi hợp lệ sẽ giành giải ba như mô tả ở trên.

Nếu nhiều bài đăng hợp lệ có cùng số lượt thích cao nhất, bài có số lượng bình luận WeChat cao nhất sẽ giành giải nhất như được mô tả ở trên.

Những người thắng giải sẽ được thông báo bằng tin nhắn trực tiếp trên ứng dụng WeChat trước ngày 28 tháng 2 năm 2019.

Tên của người thắng giải sẽ được công bố trên trang web của Đơn vị quảng bá thương hiệu tại bellamysorganic.com.au trước ngày 28 tháng 2 năm 2019.

Các kết quả sẽ là cuối cùng và mang tính ràng buộc, không có thư từ trao đổi liên quan đến các kết quả này. Đây là một trò chơi may rủi.

Đơn vị quảng bá thương hiệu phải trao giải thưởng cho người thắng giải trong vòng 28 ngày kể từ ngày bốc thăm.

KHUYẾN MÃI VÀ TIẾP THỊ

Khi tham gia cuộc thi, người thắng giải đồng ý tham gia vào hoạt động quảng bá theo yêu cầu của Đơn vị quảng bá thương hiệu mà không có thù lao.

Người thắng giải cũng đồng ý cho phép sử dụng và công bố tên, hình ảnh và bất kỳ chi tiết nào khác của họ được người thắng giải cung cấp trong bất kỳ tài liệu tiếp thị nào mà không cần tham khảo thêm hoặc chi trả cho người thắng giải.

ĐIỀU KHOẢN QUY ĐỊNH

Đơn vị quảng bá thương hiệu có quyền sửa đổi cuộc thi và các điều khoản và điều kiện liên quan vào bất cứ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì, với sự chấp thuận của cơ quan quản lý và sẽ thông báo cho người tham gia bất kỳ sửa đổi nào ngay khi có thể trên trang web cuộc thi tại www.bellamysorganic.com.au Trách nhiệm của người đăng ký là thường xuyên kiểm tra trang cạnh tranh xem có sửa đổi gì không.

Không có gì trong các điều khoản và điều kiện này hạn chế, loại bỏ hoặc điều chỉnh trách nhiệm của Đơn vị quảng bá thương hiệu liên quan đến việc bảo vệ người tiêu dùng theo Luật Người tiêu dùng Úc (Trách nhiệm bảo đảm không loại trừ).

Ngoài những trách nhiệm pháp lý không thể loại trừ, bao gồm cả Trách nhiệm bảo đảm không loại trừ, Đơn vị quảng bá thương hiệu (bao gồm các cán bộ, nhân viên và đại lý liên quan) không chịu mọi trách nhiệm (bao gồm cả sơ suất) đối với mọi thương tích cá nhân, hoặc mọi tổn thất hoặc thiệt hại (bao gồm mất cơ hội) cho dù trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt hay là hậu quả, phát sinh trong bất cứ trường hợp nào ngoài cuộc thi bao gồm:

(a) mọi sự cố kỹ thuật hoặc trục trặc thiết bị (có hoặc không có sự kiểm soát của Đơn vị quảng bá thương hiệu);

(b) mọi hành vi trộm cắp, truy cập trái phép hoặc can thiệp của bên thứ ba;

(c) mọi bài đăng hoặc việc nhận giải thưởng chậm trễ, bị mất, bị thay đổi, bị hư hỏng hoặc bị gửi nhầm (bất kể là sau đó Đơn vị quảng bá thương hiệu có nhận được hay không) do bất kỳ lý do nào nằm ngoài sự kiểm soát hợp lý của Đơn vị quảng bá thương hiệu;

(d) mọi thay đổi về giá trị giải thưởng so với những quy định được nêu tại các điều khoản và điều kiện này;

(e) mọi trách nhiệm thuế phát sinh đối với người thắng giải hoặc người tham gia; hoặc là

(f) việc sử dụng giải thưởng.

Trong phạm vi được luật pháp cho phép (bao gồm Luật Người tiêu dùng Úc), nếu cuộc thi không có khả năng diễn ra theo kế hoạch, bao gồm vì lý do lỗi kỹ thuật, gian lận hoặc bất kỳ nguyên nhân nào nằm ngoài tầm kiểm soát của mình thì Đơn vị quảng bá thương hiệu có thể hủy hoặc tạm dừng cuộc thi, hoặc vô hiệu hóa mọi bài đăng bị ảnh hưởng, với phê duyệt theo quy định.

Vui lòng đọc kỹ chính sách bảo mật của Đơn vị quảng bá thương hiệu có trên trang web www.bellamysorganic.com.au/privacy-policy để nắm rõ cách Đơn vị quảng bá thương hiệu sử dụng thông tin cá nhân mà họ có thể thu thập từ những người tham gia khi họ tham gia cuộc thi.

Đơn vị quảng bá thương hiệu thu thập thông tin cá nhân để tiến hành cuộc thi và cho các mục đích quảng cáo, và vì những mục đích này, có thể tiết lộ thông tin đó cho các công ty con và các công ty liên quan, bên thứ ba, cơ quan quản lý, bao gồm nhưng không giới hạn các đại lý, nhà thầu, nhà cung cấp dịch vụ và bất kỳ công ty nào mà Đơn vị quảng bá thương hiệu đang phối hợp tổ chức cuộc thi.

Đơn vị quảng bá thương hiệu không chịu trách nhiệm cho mọi yêu cầu về thuế phát sinh từ việc thắng giải, bao gồm cả thuế phúc lợi. Nên tham khảo ý kiến tư vấn tài chính độc lập.

Luật pháp của Victoria được áp dụng cho cuộc thi này. Người tham gia đệ trình lên thẩm quyền của luật pháp Bang Victoria.

Lưu ý quan trọng cho Cha mẹ và Người giám hộ

 • Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến nghị rằng hãy nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ trong sáu tháng đầu đời. Những nội dung giới thiệu không cần thiết để trẻ sử dụng sữa công thức hoặc thực phẩm và đồ uống khác sẽ có tác động tiêu cực đến việc nuôi con bằng sữa mẹ. Sau sáu tháng tuổi, trẻ sơ sinh nên được cho ăn những loại thực phẩm phù hợp với độ tuổi trong khi vẫn tiếp tục bú mẹ đến khi trẻ được ít nhất hai tuổi. Hãy tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi bạn quyết định sử dụng sữa công thức cho trẻ sơ sinh hoặc gặp khó khăn trong việc cho con bú sữa mẹ.
 • Nội dung trên trang web này nhằm mục đích cung cấp thông tin chung cho người dân Việt Nam và không được sử dụng thay thế cho chăm sóc y tế và tư vấn từ chuyên gia chăm sóc sức khỏe của bạn. Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới và Bộ Y tế Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 5063/QĐ-BYT, trẻ nên được bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu và chỉ nên cho trẻ ăn thức ăn bổ sung đúng cách và phù hợp từ tháng thứ 7 trở đi.

Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ

Tổ chức Y Tế Thế Giới (WHO) khuyến cáo nên nuôi con bằng sữa mẹ cho đến khi trẻ được 2 tuổi. Cho trẻ bú bình hoặc dùng thức ăn, thức uống khác trong 6 tháng đầu là không cần thiết và sẽ có ảnh hưởng không tốt đến việc nuôi con bằng sữa mẹ. Sau sáu tháng tuổi, trẻ cần được cho ăn thức ăn bổ sung phù hợp với lứa tuổi kết hợp với bú sữa mẹ cho đến 2 tuổi. Hãy gặp bác sĩ để được tư vấn trước khi quyết định dùng sản phẩm dinh dưỡng công thức hoặc nếu bạn gặp vấn đề khi cho con bú.

Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ

Tổ chức Y Tế Thế Giới (WHO) khuyến cáo nên nuôi con bằng sữa mẹ cho đến khi trẻ được 2 tuổi. Cho trẻ bú bình hoặc dùng thức ăn, thức uống khác trong 6 tháng đầu là không cần thiết và sẽ có ảnh hưởng không tốt đến việc nuôi con bằng sữa mẹ. Sau sáu tháng tuổi, trẻ cần được cho ăn thức ăn bổ sung phù hợp với lứa tuổi kết hợp với bú sữa mẹ cho đến 2 tuổi. Hãy gặp bác sĩ để được tư vấn trước khi quyết định dùng sản phẩm dinh dưỡng công thức hoặc nếu bạn gặp vấn đề khi cho con bú.

Thông tin này dành cho nhân viên y tế