Important notice to customers — product packaging changesLearn More

NEW FOOD PACKAGING IN STORE NOW

From August 2018, customers will notice our rebranded food packaging start to appear on shelf in all major stockists.

 • CURRENT Packaging
 • new Packaging

We are excited to announce our new packaging will start to appear on shelf from August 2018. This transition to new packaging will occur over a number of months. During this time there will be a mix of current and new packaging on shelf.

There are no major changes to these products, in some instances there is a small name change or slight recipe improvement, see below for the full details.

Products purchased via the website will be delivered to customers in our old packaging until the end of October. From November, products ordered from the website will be delivered in the new packaging.

Please note, our Infant Formula packaging will not be rebranded until later in 2019.

For any questions, connect with our team of accredited practising Dietitians on +61 3 6332 9200

Product name changes

 • Cereal Name Changes
 • CURRENT Packaging Organic Baby Rice
 • NEW Packaging Organic Rice with Prebiotic (GOS) Note: Our Baby Rice recipe has been upgraded to now include GOS Prebiotic
 • CURRENT Packaging Organic Vanilla Rice Custard
 • NEW Packaging Organic Milk & Vanilla Baby Rice
 • CURRENT Packaging Organic Apple & Cinnamon Porridge
 • NEW Packaging Organic Apple & Cinnamon Baby Porridge
 • Ready To Serve Name Changes
 • CURRENT Packaging Organic Banana, Pear & Mango
 • New Packaging Organic Banana, Pear, Apple & Mango
 • CURRENT Packaging Organic Mango, Blueberry & Apple
 • New Packaging Organic Blueberry, Mango & Apple
 • CURRENT Packaging Organic Peach & Apple
 • New Packaging Organic Grape, Apple & Peach
 • CURRENT Packaging Organic Pumpkin & Tomato Risotto
 • New Packaging Organic Pumpkin, Sweet Potato & Tomato
 • CURRENT Packaging Organic Broccoli, Beef & Brown Rice
 • New Packaging Organic Beef & Vegetables
 • Note: We have also upgraded some of our RTS recipes to remove added sugars and to remove some of the more complex ingredients that are not required for young children such as Tamari.
 • RUSKS NAME CHANGES
 • CURRENT Packaging Organic Milk Rusks Toothiepegs
 • New Packaging Organic Milk Rusks

Điều khoản và điều kiện

1. Định nghĩa

Trong các điều khoản này:

Hàng hóa nghĩa là bất kỳ hàng hóa nào được cung cấp cho bạn từ Bellamy’s Organic

Bellamy’s Organic nghĩa là Bellamy’s Organic Pty Ltd ABN 11 125 461 903, giao dịch dưới danh nghĩa Bellamy’s Organic và các cán bộ, nhân viên và đại lý của mình.

Bạn có nghĩa là người mua hàng hóa từ Bellamy’s Organic mà những điều kiện này đi kèm.

2. Đơn đặt hàng

2.1 Bạn có thể đặt hàng trực tuyến tại www.bellamysorganic.com.au.

2.2 Đơn đặt hàng tùy thuộc vào lượng hàng tồn kho và số lượng tối thiểu/tối đa do Bellamy’s Organic quyết định theo từng thời gian.

2.3 Đơn đặt hàng được đặt qua Gian hàng trực tuyến của Bellamy’s Organic sẽ được đáp ứng bằng các sản phẩm có thời hạn sử dụng ít nhất bốn tháng, trừ khi có quy định khác trong mô tả sản phẩm. Bạn nên đọc kỹ mô tả sản phẩm hàng hóa khuyến mại hoặc được quảng cáo giảm giá đặc biệt để tránh sự thất vọng.

2.4 Bằng cách đặt hàng, bạn đang tuyên bố rằng hàng hoá sẽ chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân và sẽ không được bán lại bởi bạn hoặc bởi người được bạn ủy quyền.

2.5 Đó là một sự vi phạm Đạo luật kiểm soát xuất khẩu đối với các mặt hàng nhất định ra khỏi Úc mà không có thủ tục giấy tờ thích hợp. Vi phạm Đạo luật Kiểm soát Xuất khẩu có thể dẫn đến bị truy tố và phạt tù.

2.6 Bellamy’s Organic có quyền yêu cầu một tuyên bố bằng văn bản (hoặc tuyên bố theo luật định) rằng các đơn đặt hàng chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân.

2.7 Đặt hàng dưới tên giả hoặc gian lận thẻ tín dụng là hành vi phạm pháp.

2.8 Bellamy’s Organic có quyền tùy ý quyết định từ chối toàn bộ hoặc một phần đơn đặt hàng.

2.9 Bellamy’s Organic sẽ  giới hạn việc số lượng bán sữa công thức ở mức 3 hộp cho mỗi hộ gia đình cho mỗi hai tuần (14 ngày) dựa trên dữ liệu lịch sử đặt hàng trước đó.

3. Đổi & trả hàng

3.1 Bạn phải xác nhận số lượng và chất lượng của hàng hóa khi giao nhận, khi thấy bất kỳ phần nào của hàng hóa bị lỗi hoặc không giao đúng với đơn đặt hàng, bạn nên thông báo tới Bellamy’s Organic trong vòng 7 ngày sau khi nhận.  Nếu không, bạn sẽ mất mọi quyền từ chối nhận hàng.

3.2 Hàng bị từ chối phải được trả lại cùng với các hóa đơn trong vòng 14 ngày tới:

PRODUCT RETURNS – BELLAMY’S ORGANIC
AMS
Reply Paid
PO Box 7206
South Sydney Business Centre
NSW 2015

3.3 Tiền có thể được hoàn lại tài khoản của bạn để sử dụng cho việc mua hàng trong tương lai theo yêu cầu.

3.4 Bạn có thể yêu cầu hoàn tiền bằng séc hoặc qua tài khoản tín dụng đối với khoản tiền nợ vào bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với Gian hàng trực tuyến của Bellamy’s Organic .

3.5   Nếu Bellamy’s Organic nợ bạn một khoản tiền tổng cộng dưới 5$, chúng tôi sẽ giữ số tiền này dưới dạng tín dụng và sẽ khấu trừ vào tổng hóa đơn của đơn đặt hàng tiếp theo cho bạn.

4. Giao và nhận hàng

4.1 Bellamy’s Organic sẽ cung cấp hàng hóa đến các địa chỉ tại Úc hoặc New Zealand được chỉ rõ trong đơn đặt hàng của bạn, bao gồm địa chỉ Hộp thư bưu điện.

4.2 Bellamy’s Organic có thể giao hàng đến các địa điểm nước ngoài, tuỳ thuộc vào khu vực đã có các thoả thuận trước với Bellamy’s Organic.  Đơn đặt hàng ở nước ngoài có thể phải chịu Thuế và phí hải quan do người nhận hàng phải trả. Bạn sẽ phải trả tất cả các chi phí liên quan tới việc giao hàng đến điểm đến nước ngoài của bạn.

4.3 Bellamy’s Organic sẽ nỗ lực cung cấp Hàng hóa kịp thời đến địa chỉ được chỉ định trong đơn đặt hàng của bạn. Tuy nhiên, Bellamy’s Organic sẽ không chịu trách nhiệm đối với:

Mọi thất bại trong việc giao hàng hoặc giao hàng chậm trễ vì bất kỳ lý do nào; hoặc là

Mọi thiệt hại hoặc thất thoát do dỡ hàng hoặc đóng gói; hoặc là

Thiệt hại về tài sản gây ra khi vào cơ sở để giao hàng.

Bất kỳ chi phí nào phát sinh bởi Bellamy’s Organic do bạn không chấp nhận Hàng hóa tại thời điểm giao hàng phải được bạn hoàn trả cho Bellamy’s Organic.

4.4 Bất kỳ người nào nhận hàng tại địa chỉ giao hàng được chỉ định sẽ được coi là người được ủy quyền nhận hàng.

4.5 Nếu bạn muốn được cung cấp hàng hóa thông qua các phương tiện khác ngoài phương tiện thông thường của Bellamy’s Organic, bạn phải thực hiện tất cả các thu xếp cần thiết và chi trả toàn bộ các chi phí liên quan.

4.6 Đối với các lô hàng tại Úc, hoá đơn hàng hóa sẽ bao gồm một tỷ lệ phí cố định cho cước vận chuyển và giao hàng đối với các gói Hàng hóa trị giá dưới 58$.  Hàng hóa trị giá trên 58$ sẽ không tính cước phí vận chuyển và giao hàng.

4.7 Bellamy’s Organic có quyền gửi hóa đơn để tính thêm phí vận chuyển và giao hàng khi chi phí vận chuyển vượt quá số tiền được lập hóa đơn cho bạn.

4.8 Đơn đặt hàng trong nước được vận chuyển qua hệ thống phân phối Australia Post’s eParcel . Hệ thống Australia Post’s eParcel sẽ chỉ thực hiện chuyển bưu kiện 1 lần. Nếu không có ai để ký nhận bưu kiện, một thẻ sẽ được để lại tại địa chỉ giao hàng. Các bưu kiện sẽ được đưa đến tại Bưu điện hoặc Bưu chính Trung tâm đã nêu để nhận sau. Nhận dạng và/hoặc chữ ký có thể được yêu cầu khi tới nhận hàng.

4.9 Nếu cung cấp một địa chỉ giao hàng không chính xác hoặc một kiện hàng được trả lại cho chúng tôi do không chuyển được, phí bưu chính bổ sung sẽ được áp dụng để gửi lại kiện hàng.

5. Thanh toán và Thuế dịch vụ & Hàng hóa (GST)

5.1 Bellamy’s Organic có thể thay đổi giá bán của Hàng hóa theo thời gian mà không cần thông báo cho bạn.

5.2 Bạn phải trả tiền theo giá của Hàng hóa hiện hành tại thời điểm thanh toán hoặc thời điểm giao Hàng hóa, tùy theo việc diễn ra trước.

5.3 Hóa đơn được thanh toán trước khi nhận hàng. Thời gian là điều cốt yếu liên quan đến tất cả các khoản tiền thanh toán cho Bellamy’s Organic theo thỏa thuận này.

5.4 Khi áp dụng, GST được bao gồm trong giá quảng cáo của các sản phẩm của chúng tôi và trong chi phí bưu chính được tính theo luật pháp liên quan, Đạo luật Hệ thống Thuế mới (Thuế Hàng hóa và Dịch vụ) 1999.  Bạn phải trả Bellamy’s Organic mọi loại GST áp dụng cho việc cung cấp Hàng hóa.

5.5 Bạn phải chịu trách nhiệm cho tất cả các nhiệm vụ, các loại thuế và lệ phí thông quan có thể sẽ được áp dụng đối với các Hàng hóa.

6. Quyền sở hữu và rủi ro

6.1 Quyền sở hữu hàng hóa chuyển sang bạn khi bạn đã thanh toán đầy đủ cho hàng hóa.

6.2 Rủi ro về hàng hóa chuyển sang bạn khi giao hàng tới bạn, trừ khi bạn sắp xếp giao hàng theo khoản 4.5, trong trường hợp đó rủi ro sẽ chuyển sang ngay khi Hàng hóa rời khỏi cơ sở của Bellamy’s Organic

7. Miễn trừ và hạn chế

7.1 Trong phạm vi pháp luật cho phép, Bellamy’s Organic chỉ chịu trách nhiệm được quy định rõ ràng trong các điều khoản trên, và tất cả các loại bảo lãnh, bảo hành và điều kiện khác được miễn trừ.

7.2 Trong phạm vi pháp luật cho phép, trách nhiệm của Bellamy’s Organic dưới các điều khoản này và như với sự đảm bảo cho người tiêu dùng theo Luật Người tiêu dùng Úc hoặc bất cứ bảo đảm hoặc điều kiện khác theo quy định pháp luật, được giới hạn trong việc cung ứng lại Hàng hóa hoặc trả chi phí cho việc cung ứng lại hàng hóa.

7.3 Trong phạm vi pháp luật cho phép, Bellamy’s Organic sẽ không chịu trách nhiệm đối với bạn (cho dù trong hợp đồng, sai sót hay trường hợp khác) về mọi thiệt hại do hậu quả, mang tính đặc biệt, ngẫu nhiên hoặc gián tiếp hoặc thiệt hại bao gồm mất lợi nhuận.

8. Bồi thường

8.1 Bạn phải bồi thường cho Bellamy’s Organic và phải đảm bảo Bellamy’s Organic được bồi thường đối với mọi thiệt hại, tổn thất, phí tổn và chi phí Bellamy’s Organic phải chịu phát sinh từ vi phạm bất kỳ của bạn đối với thoả thuận này hoặc phát sinh từ việc sử dụng, sở hữu hoặc bán Hàng hoá của bạn hoặc việc sử dụng, sở hữu hoặc bán Hàng hóa bởi người được bạn ủy quyền.

9. Điều khoản chung

9.1 Những thuật ngữ này và bất kỳ hóa đơn tham khảo những điều kiện chi phối việc cung cấp hàng hóa và tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa chúng tôi và thay thế mọi giao dịch trước đó, cơ quan đại diện trước đó, báo cáo, và các thỏa thuận liên quan đến chủ đề của họ.

9.2] Bellamy’s Organic có thể thay đổi những điều khoản này bất cứ lúc nào bằng cách thông báo cho bạn hoặc thông báo trên trang web tại Úc www.bellamysorganic.com.au

9.3 Lỗi văn thư có thể điều chỉnh mà không cẩn thông báo trước.

9.4 Bellamy’s Organic có thể ký hợp đồng phụ hoặc sắp xếp cho người khác thực hiện bất kỳ phần nào của thỏa thuận này hoặc thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào của Bellamy’s Organic theo thỏa thuận này.

9.5 Bạn phải trả Bellamy’s Organic toàn bộ các chi phí phát sinh bởi Bellamy’s Organic liên quan iới những điều khoản này bao gồm cả chi phí pháp lý và chi phí phát sinh từ việc thu hồi tiền nợ của bạn đối với Bellamy’s Organic, hoặc trong trường hợp thực thi quyền của Bellamy’s Organic đối với bạn theo thỏa thuận này.

9.6 Không bên nào phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự chậm trễ hoặc thất bại trong việc thực hiện nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận này (trừ nghĩa vụ trả tiền) nếu sự chậm trễ hay thất bại đó là do nguyên nhân bất kỳ ngoài tầm kiểm soát hợp lý.  Nếu có chậm trễ hoặc thất bại trong việc thực hiện nghĩa vụ của các bên theo điều khoản này, việc thực hiện nghĩa vụ của bên đó bị đình chỉ.  Nếu việc đình chỉ như vậy vượt quá 30 ngày, một trong hai bên ngay lập tức có thể chấm dứt thỏa thuận bằng cách thông báo bằng văn bản cho bên còn lại.

9.7Những điều khoản này này được điều chỉnh và phải được hiểu theo luật pháp của Tasmania.

Lưu ý quan trọng cho Cha mẹ và Người giám hộ

 • Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến nghị rằng hãy nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ trong sáu tháng đầu đời. Những nội dung giới thiệu không cần thiết để trẻ sử dụng sữa công thức hoặc thực phẩm và đồ uống khác sẽ có tác động tiêu cực đến việc nuôi con bằng sữa mẹ. Sau sáu tháng tuổi, trẻ sơ sinh nên được cho ăn những loại thực phẩm phù hợp với độ tuổi trong khi vẫn tiếp tục bú mẹ đến khi trẻ được ít nhất hai tuổi. Hãy tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi bạn quyết định sử dụng sữa công thức cho trẻ sơ sinh hoặc gặp khó khăn trong việc cho con bú sữa mẹ.
 • Nội dung trên trang web này nhằm mục đích cung cấp thông tin chung cho người dân Việt Nam và không được sử dụng thay thế cho chăm sóc y tế và tư vấn từ chuyên gia chăm sóc sức khỏe của bạn. Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới và Bộ Y tế Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 5063/QĐ-BYT, trẻ nên được bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu và chỉ nên cho trẻ ăn thức ăn bổ sung đúng cách và phù hợp từ tháng thứ 7 trở đi.

Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ

Tổ chức Y Tế Thế Giới (WHO) khuyến cáo nên nuôi con bằng sữa mẹ cho đến khi trẻ được 2 tuổi. Cho trẻ bú bình hoặc dùng thức ăn, thức uống khác trong 6 tháng đầu là không cần thiết và sẽ có ảnh hưởng không tốt đến việc nuôi con bằng sữa mẹ. Sau sáu tháng tuổi, trẻ cần được cho ăn thức ăn bổ sung phù hợp với lứa tuổi kết hợp với bú sữa mẹ cho đến 2 tuổi. Hãy gặp bác sĩ để được tư vấn trước khi quyết định dùng sản phẩm dinh dưỡng công thức hoặc nếu bạn gặp vấn đề khi cho con bú.

Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ

Tổ chức Y Tế Thế Giới (WHO) khuyến cáo nên nuôi con bằng sữa mẹ cho đến khi trẻ được 2 tuổi. Cho trẻ bú bình hoặc dùng thức ăn, thức uống khác trong 6 tháng đầu là không cần thiết và sẽ có ảnh hưởng không tốt đến việc nuôi con bằng sữa mẹ. Sau sáu tháng tuổi, trẻ cần được cho ăn thức ăn bổ sung phù hợp với lứa tuổi kết hợp với bú sữa mẹ cho đến 2 tuổi. Hãy gặp bác sĩ để được tư vấn trước khi quyết định dùng sản phẩm dinh dưỡng công thức hoặc nếu bạn gặp vấn đề khi cho con bú.

Thông tin này dành cho nhân viên y tế